1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R47 - Ngày phát hành 29/7/2022
  6. Hiển thị công việc lặp lại trên lịch trong phân hệ việc của tôi

Hiển thị công việc lặp lại trên lịch trong phân hệ việc của tôi

Để người dùng nhanh chóng nắm bắt được các công việc trong tương lai, chương trình hiển thị các công việc dự kiến sinh ra từ công việc lặp lại trên giao diện xem dạng lịch trong phân hệ Việc của tôi.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R47: Chương trình cho phép người dùng xem công việc trong phân hệ việc của tôi theo dạng lịch. Tuy nhiên, chưa hiển thị các công việc được sinh ra từ công việc lặp lại.

Từ phiên bản R47 trở đi: Để người dùng thuận tiện xem các công việc lặp lại dự kiến được sinh ra, chương trình hiển thị các công việc lặp lại trên giao diện lịch trong phân hệ Việc của tôi.

Trong phân hệ Việc của tôi, tại các mục Việc giao cho tôi/Việc tôi giao/Việc tôi liên quan/Tổng hợp công việc anh/chị chọn xem dạng lịch, thiết lập Hiển thị các công việc theo chu kỳ.

Chương trình sẽ hiển thị tất cả các công việc dự kiến sinh ra từ chu kỳ lặp lại giúp anh/chị nhanh chóng nắm được các công việc trong tương lai.

Cập nhật 02/08/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.