Báo cáo số lượng công việc theo người liên quan

Để nắm được tình hình hỗ trợ công việc của nhân viên, chương trình bổ sung Báo cáo số lượng công việc theo người liên quan.

Hướng dẫn chi tiết

Trên Phân hệ báo cáo, anh/chị có thể xem Báo cáo số lượng công việc theo người liên quan, xem tổng số lượng công việc/đã hoàn thành/chưa hoàn thành/lùi hạn mà nhân viên là người liên quan để nắm tổng thể các công việc của nhân viên.

Ngoài ra, anh chị có thể thiết lập dữ liệu báo cáo theo thời gian/dự án/phòng ban trong CCTC và xuất khẩu ra file Exel hoặc PDF.

Cập nhật 01/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.