1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R14 - Ngày phát hành 26/02/2021
  6. Hiển thị công việc cha của các công việc con khác dự án ngay trên giao diện dạng Bảng

Hiển thị công việc cha của các công việc con khác dự án ngay trên giao diện dạng Bảng

Để nắm bắt nhanh chóng thông tin công việc, đối với các công việc con khác dự án với công việc cha, người dùng có thể nhìn thấy ngay được công việc cha của nó trên giao diện Dự án dạng Bảng.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R14: Cho phép công việc con được khác dự án với công việc cha. Người dùng vào chi tiết công việc con để xem công việc cha của nó là công việc nào.

Từ phiên bản R14 trở đi: Trên giao diện Dự án dạng Bảng, người dùng có thể nhìn thấy ngay được công việc cha của công việc con khác dự án là công việc nào.

Cập nhật 01/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.