1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Mobile
  5. R6 - Ngày phát hành 15/01/2021
  6. Chọn một lần tất cả mọi người trong dự án là người liên quan đến công việc

Chọn một lần tất cả mọi người trong dự án là người liên quan đến công việc

Khi giao việc, quản lý muốn chọn một người phụ trách thực hiện chính và tất cả các thành viên còn lại trong dự án đều là người liên quan, chương trình cho phép chọn ngay trong một lần thay vì phải tích chọn từng người.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R6: Khi chọn người liên quan, quản lý có thể tích chọn lần lượt nhiều nhân viên.

Từ phiên bản R6 trở đi: Trên giao diện Thêm mới/Chi tiết công việc, khi chọn người liên quan, quản lý có thể lựa chọn “Chọn tất cả” để chọn một lần tất cả mọi người trong dự án là người liên quan đến công việc.

Cập nhật 15/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.