1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Mobile
  5. R6 - Ngày phát hành 15/01/2021
  6. Các công việc đang chờ phê duyệt không được phép đánh dấu hoàn thành

Các công việc đang chờ phê duyệt không được phép đánh dấu hoàn thành

Trong nhiều trường hợp, sau khi thực hiện xong công việc nhân viên phải gửi cho cấp trên phê duyệt. Sau khi được phê duyệt công việc mới được xem là hoàn thành. Vì vậy từ phiên bản R6 trở đi, các công việc đang chờ phê duyệt không được phép đánh dấu hoàn thành.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R6: Chương trình cho phép gửi yêu cầu phê duyệt nhưng khi quản lý chưa phê duyệt, nhân viên vẫn có thể cập nhật hoàn thành công việc.

Từ phiên bản R6 trở đi: Các công việc đang chờ phê duyệt không được phép đánh dấu hoàn thành, giúp nhân viên đánh giá chính xác chất lượng công việc của nhân viên.

Cập nhật 15/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.