Cho phép xem báo cáo của Phòng ban Cá nhân

Giúp người dùng có thể theo dõi được tình hình thực hiện công việc và trạng thái công việc của các dự án trong phòng ban cá nhân.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R2: Người dùng muốn xem báo cáo phòng ban Cá nhân thì phải xem trên website.

Từ phiên bản R2 trở đi: Chương trình bổ sung báo cáo của phòng ban Cá nhân.

Chọn mục Dụ án/nhóm, chọn phòng ban Cá nhân.

Tại đây, người dùng có thể theo dõi được Tình hình thực hiện công việcTrạng thái công việc của các dự án/nhóm trong phòng ban Cá nhân.

Cập nhật 21/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.