Cho phép thu gọn, mở rộng danh sách phòng ban

Giúp người dùng có thể tìm kiếm phòng ban một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R2: Với người dùng tạo nhiều phòng ban, dự án thì chương trình đang hiển thị tất cả trên menu. Dẫn đến người dùng khó tìm kiếm.

Từ phiên bản R2 trở đi: Chương trình sẽ mặc định thu gọn các dự án vào trong phòng ban trên menu, người dùng có thể chạm vào biểu tượng tại dòng phòng ban tương ứng để hiển thị danh sách dự án của phòng ban đó.

Cập nhật 20/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.