1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R36 - Ngày phát hành 21/1/2022
  6. Cảnh báo khi tự thay đổi trường tùy chỉnh của công việc cha khi có thiết lập tính tổng trường tùy chỉnh công việc cha từ công việc con

Cảnh báo khi tự thay đổi trường tùy chỉnh của công việc cha khi có thiết lập tính tổng trường tùy chỉnh công việc cha từ công việc con

Để người dùng nhận biết có thiết lập tính tổng trường tuỳ chỉnh công việc cha từ công việc con, tránh tình trạng tự do thay đổi dữ liệu trường tuỳ chỉnh trên công việc cha khiến thông tin cập nhật bị sai sót.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R36: Chương trình đáp ứng thiết lập tính giá trị trường tuỳ chỉnh của công việc cha từ công việc con, người dùng vẫn có thể thay đổi giá trị trường tuỳ chỉnh của công việc cha mà không tính từ công việc con.

Từ phiên bản R36 trở đi: Để tránh người dùng tự do thay đổi thông tin làm sai sót dữ liệu, chương trình cảnh báo người dùng khi có thao tác thay đổi dữ liệu trường tuỳ chỉnh trên công việc cha đối với trường tuỳ chỉnh có thiết lập “Tính tổng trường tuỳ chỉnh công việc cha từ công việc con”.

Thiết lập Tính tổng trường tuỳ chỉnh công việc cha từ công việc con

Thiết lập Tính tổng trường tuỳ chỉnh công việc cha từ công việc con

Khi có thao tác thay đổi, chương trình sẽ hiện cảnh báo để người dùng nhận biết, nếu vẫn muốn thay đổi có thể nhấn Tiếp tục.

 

Cập nhật 20/01/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.