1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3 (Phát hành ngày 01/12/2022)
  4. Thiết lập để số ngày phép mỗi tháng nhân viên được sử dụng bằng tổng ngày phép trong năm chia đều cho 12 tháng

Thiết lập để số ngày phép mỗi tháng nhân viên được sử dụng bằng tổng ngày phép trong năm chia đều cho 12 tháng

Ví dụ: 1 năm có 15 ngày phép thì mỗi tháng nhân viên được cộng thêm 1.25 ngày phép thay vì chỉ 1 ngày phép.

HR truy cập vào phân hệ Thiết lập > Quy định nghỉ > Chung, tìm đến mục “Số ngày phép được cộng thêm hàng tháng” > chọn “Tổng số ngày phép trong năm chia đều cho 12 tháng“.

Khi đó trên Bảng tổng hợp nghỉ phép chương trình sẽ tự động tính toán số liệu theo thiết lập.

Lưu ý:

  • Nếu HR thiết lập tính phép cho tháng tiếp nhận: tùy chọn tiếp nhận trước/sau ngày … thì được tính … ngày phép → Tháng đầu tiên tính theo thiết lập này, đến các tháng sau mới cộng phép theo quy tắc chia đều ngày phép.
  • Nếu HR thiết lập tính phép cho tháng nghỉ việc: tùy chọn nghỉ việc trước/sau ngày … thì được tính … ngày phép → Tháng nghỉ việc sẽ tính theo thiết lập này, các tháng còn lại vẫn theo quy tắc chia đều ngày phép.

Chi tiết hướng dẫn thiết lập Quy định nghỉ vui lòng xem tại đây.

Lượt xem: 288
Cập nhật 27/03/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.