1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R1 (Phát hành ngày 21/10/2022)
  4. Cho phép lựa chọn cột dữ liệu để tính toán lại khi nhấn cập nhật trên Bảng tổng hợp nghỉ phép

Cho phép lựa chọn cột dữ liệu để tính toán lại khi nhấn cập nhật trên Bảng tổng hợp nghỉ phép

Giúp HR lựa chọn được cột dữ liệu cần tính toán lại khi nhấn “Cập nhật” vì có một số cột đã chỉnh sửa tay, không muốn bị tính lại.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Bảng tổng hợp nghỉ phép, khi HR nhấn “Cập nhật” chương trình sẽ hiển thị màn hình để HR tùy chọn Cập nhật toàn bộ hoặc tích chọn cột cần giữ nguyên dữ liệu.

Khi đó, chương trình sẽ chỉ cập nhật tính toán lại dữ liệu của các cột không được tích chọn.

Lượt xem: 188
Cập nhật 31/10/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.