1. Trang chủ
  2. Tra cứu kết quả đóng BHXH (kết quả C12)

Tra cứu kết quả đóng BHXH (kết quả C12)

1. Mục đích 

Giúp tra cứu, cập nhật và tải về kết quả đóng BHXH của đơn vị một cách chính xác và nhanh chóng theo nhu cầu sử dụng kể cả thời điểm đơn vị chưa sử dụng phần mềm AMIS BHXH.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1:  Tại phân hệ Theo dõi đóng, nhấn Tra cứu C12

Bước 3: Tại cửa sổ Tra cứu kết quả đóng C12

Chọn năm cần tra cứu (chương trình mặc định là năm hiện tại)

Bước 4: Nhấn Tra cứu

Trường hợp 1: Năm tra cứu là năm đơn vị chưa tham gia đóng BHXH

Lúc này màn hình hiển thị thông báo “Chưa có kết quả đóng C12“.

Trường hợp 2: Năm tra cứu là năm đơn vị đã tham gia đóng BHXH và đã sử dụng phần mềm AMIS BHXH (đã tạo các kì theo dõi đóng).

Lúc này màn hình hiển thị danh sách các kì (tháng) theo dõi đóng trong năm.

Ở mỗi kì (tháng) theo dõi đóng sẽ hiển thị 3 chức năng:

Xem: Cho phép xem kết quả đóng của tháng tương ứng bằng một tab mới.

Tải về: Cho phép tải về kết quả đóng của tháng tương ứng dưới dạng pdf.

Cập nhật C12: Chỉ cho phép cập nhật vào kì theo dõi đóng tương ứng đã tạo mà chưa được cập nhật kết quả đóng C12.

Trường hợp 3: Năm tra cứu là năm đơn vị đã tham gia đóng BHXH và chưa sử dụng phần mềm AMIS BHXH (chưa có các kì theo dõi đóng).

Lúc này tại cửa sổ Tra cứu kết quả C12 hiển thị danh sách các tháng có kết quả đóng BHXH và hiển thị tương ứng các nút chức năng lần lượt là Xem, Tải về.

Chi tiết hướng dẫn Theo dõi đóng BHXH trên phần mềm AMIS BHXH, Anh/Chị xem tại đây

Cập nhật 10/03/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.