1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn thêm lao động vào thủ tục cấp lại sổ/thẻ BHXH 607, 608, 609, 610, 611, 612

Hướng dẫn thêm lao động vào thủ tục cấp lại sổ/thẻ BHXH 607, 608, 609, 610, 611, 612

Hướng dẫn thực hiện:

1. Tại giao diện của thủ tục, nhấn Chọn lao động.

2. Tích chọn các lao động cần thêm vào thủ tục (Có thể tìm kiếm người lao động theo mã nhân viên, tên nhân viên, trạng thái tham gia BHXH,…) -> nhấn Lưu lại.

3. Các lao động được chọn sẽ hiển thị trên giao diện của thủ tục, để chỉnh sửa và bổ sung thông tin còn thiếu, Anh/Chị chọn Xem thông tin còn thiếu.

Chi tiết hướng dẫn điền và chỉnh sửa các trường thông tin tương tự như các thủ tục 600, 601a, 601b. Anh/Chị xem tại đây.

Ngoài ra còn một số trường thông tin khác, chi tiết như sau:

Tại phần Thông tin Tham gia BHXH khác:

  • Nội dung thay đổi: Điền các nội dung yêu cầu, đề nghị để cơ quan BHXH nắm được và xem xét thực hiện.

Ví dụ: Khi lập thủ tục 608 – cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân thì trường Nội dung thay đổi cần ghi rõ thông tin cần thay đổi, nguyên nhân thay đổi: “Thay đổi ngày sinh từ 10/08/1996 thành 10/06/1996 do bị sai lệch trong quá trình kê khai hồ sơ tham gia BHXH”.

  • Hồ sơ kèm theo: Điền tên loại giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại sổ, thẻ.

Ví dụ: Khi lập thủ tục 608 – cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân thì trường Hồ sơ kèm theo cần điền rõ tên loại giấy tờ chứng minh như Giấy khai sinh, CMND/CCCD/Hộ chiếu… và đính kèm hồ sơ giấy tờ định dạng pdf vào Bảng kê thông tin.

4.  Nhấn Lưu và đóng để ghi nhận thông tin lên phần mềm.

Hệ thống chuyển sang màn hình danh sách thông tin người lao động vừa được khai báo. Anh/chị chuyển sang bước Ký nộp hồ sơ.

Cập nhật 08/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang