1. Trang chủ
  2. Tôi muốn biết cách điền thông tin công văn trong các thủ tục xin kí hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT 651a, 651b

Tôi muốn biết cách điền thông tin công văn trong các thủ tục xin kí hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT 651a, 651b

Hướng dẫn thực hiện:

Sau khi chọn kì kê khai và chọn thủ tục khai báo, Anh/chị chuyển bước khai báo thông tin kí hợp đồng khám chữa bệnh.

1. Tại giao diện chính của thủ tục, chọn biểu tượng cái bút.

2. Khai báo thông tin tại bảng Thông tin công văn.

Cách điền chi tiết như sau:

Trường thông tin Hướng dẫn điền
Sở y tế Chọn từ danh sách sẵn có sở y tế của tỉnh/thành phố
Cơ sở khám chữa bệnh Nhập tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc bệnh viện như trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
Số công văn Nhập số hiệu công văn đề nghị ký hợp đồng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Năm đề nghị kí hợp đồng Nhập năm bắt đầu kí hợp đồng khám chữa bệnh
Số giấy phép hoạt động Nhập số giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Ngày cấp phép Nhập ngày, tháng, năm cơ sở khám chữa bệnh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động
Địa chỉ cấp phép Nhập địa chỉ đặt trụ sở của cơ sở khám chữa bệnh như trong giấy phép hoạt động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
(Nhập lần lượt Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/TP trực thuộc TW vào trường Địa chỉ cấp phép sau đó nhấn nút Tab, chương trình sẽ tự động cập nhật xuống các trường địa chỉ chi tiết phía dưới

3. Khai báo xong các thông tin, nhấn Lưu.

Thông tin kí hợp đồng khám chữa bệnh lần đầu của cơ sở y tế sau khi lưu lại sẽ được hiển thị tại giao diện của thủ tục và tự động cập nhật vào biểu mẫu DNHDKCB.

Để xem chi tiết, nhấn Xem biểu mẫu.

Sau khi hoàn thành khai báo và đính kèm các loại giấy tờ vào thủ tục, Anh/chị chuyển bước Kí nộp hồ sơ.

Cập nhật 20/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang