1. Trang chủ
  2. Tôi không vào được ứng dụng Hệ thống trên MISA AMIS thì phải làm sao?

Tôi không vào được ứng dụng Hệ thống trên MISA AMIS thì phải làm sao?

1. Vấn đề gặp phải

Trên giao diện chính của MISA AMIS, người dùng không nhìn thấy ứng dụng Hệ thống để thực hiện thiết lập.

2. Nguyên nhân

Tài khoản người dùng không có quyền truy cập ứng dụng Hệ thống.

3. Cách xử lý

Đối với tài khoản người dùng không có quyền truy cập ứng dụng Hệ thống, vui lòng liên hệ với Người quản trị hệ thống MISA AMIS để thực hiện cấp quyền cho tài khoản của mình.

Cập nhật 14/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang