1. Trang chủ
  2. Tại sao khi khai báo thông tin người lao động, tôi không tìm thấy địa chỉ Quận/Huyện/Phường trên danh sách địa chỉ?

Tại sao khi khai báo thông tin người lao động, tôi không tìm thấy địa chỉ Quận/Huyện/Phường trên danh sách địa chỉ?

I. Câu chuyện thực tế

HR khi khai báo thông tin cho người lao động, phần địa chỉ khai sinh người lao động ở Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Tuy nhiên hệ thống danh sách địa chỉ phường trên AMIS BHXH lại không có Phường 14.

II. Nguyên nhân và cách xử lý

1. Nguyên nhân

Do HR chưa cập nhật thông tin về việc tách/gộp/sát nhập địa bàn hành chính.

2. Cách xử lý

HR cần kiểm tra lại email liên quan đến việc tách/gộp/sát nhập địa bàn hành chính để cập nhật được địa bàn hành chính mới nhất.

Cập nhật 20/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang