1. Trang chủ
  2. Quy trình nộp và nhận kết quả hồ sơ điện tử trên AMIS BHXH như thế nào?

Quy trình nộp và nhận kết quả hồ sơ điện tử trên AMIS BHXH như thế nào?

Quy trình nộp và nhận kết quả hồ sơ điện tử trên AMIS BHXH cho cơ quan BHXH được thực hiện như sau:

I. Quy trình nộp hồ sơ 

Sau khi đã hoàn thành bước lập hồ sơ, anh/chị thực hiện ký nộp hồ sơ trên phần mềm AMIS BHXH. Trạng thái hồ sơ sẽ được cập nhật lên hệ thống. Các trạng thái bao gồm:

1. Trạng thái “Thiếu thông tin”

Với hồ sơ có trạng thái bị thiếu thông tin, anh/chị sẽ không thực hiện nộp được hồ sơ trên phần mềm AMIS BHXH cho cơ quan BHXH.

Trường hợp này, Anh/Chị nhấn Xem thông tin thiếu để bổ sung thông tin cho người lao động. Hướng dẫn bổ sung thông tin tại đây.

2. Trạng thái “Chưa nộp”

TH1: Hồ sơ chưa thực hiện kí nộp điện tử

Trong trường hợp này, Anh/Chị nhấn Ký nộp hồ sơ để nộp hồ sơ sang cơ quan BHXH.

TH2: Hồ sơ đã thực hiện kí nộp điện tử nhưng không hợp lệ.

Với những hồ sơ sau khi thực hiện kí nộp điện tử mà hệ thống trả về thông báo “Có lỗi xảy ra, vui lòng liên hệ Misa để được trợ giúp”. Hồ sơ sẽ tự động chuyển lại trạng thái “Chưa nộp”.

Lúc này, Anh/Chị cần kiểm tra lại thông tin trong hồ sơ hoặc tạo mới lại hồ sơ để thực hiện kí nộp.

3. Trạng thái “Đang nộp”

Với hồ sơ có trạng thái đang nộp, tức là trong quá trình nộp hồ sơ xảy ra lỗi của hệ thống. Hồ sơ sẽ được tự động gửi lại ngay khi hệ thống hết gián đoạn. Trong trường hợp này, phần mềm sẽ hiển thị thông báo “Hệ thống BHXH Việt Nam đang bị gián đoạn. Hồ sơ <tên hồ sơ> sẽ được gửi tự động sau khi hệ thống hoạt động bình thường trở lại“.

II. Quy trình nhận kết quả hồ sơ điện tử trên AMIS BHXH

Hồ sơ sau khi ký nộp sẽ được gửi đến cho cơ quan BHXH tiếp nhận. Hồ sơ được xét duyệt qua các bước theo quy định và trả kết quả hồ sơ trong vòng 3-10 ngày.

II.1 Các trạng thái hồ sơ
1.Trạng thái “Chờ kết quả”

Hồ sơ sau khi thực hiện ký nộp sẽ được chuyển qua bước xét duyệt tự động của cơ quan BHXH.

Với những hồ sơ trả về có trạng thái là Chờ kết quả, thì hồ sơ đó đã đủ điều kiện tiếp nhận. Cơ quan BHXH sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý hồ sơ.

2. Trạng thái: “BHXH đã duyệt”

Sau khi đã được tiếp nhận, cơ quan BHXH sẽ tiến hành kiếm tra và xét duyệt. Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định sẽ được hệ thống trả về trạng thái BHXH đã duyệt.

3. Trạng thái: “BHXH từ chối”

Sau khi đã được tiếp nhận, cơ quan BHXH sẽ tiến hành kiểm tra và xét duyệt. Hồ sơ không hợp lệ sẽ trả về trạng thái BHXH từ chối.

Lưu ý: Với trường hợp bị từ chối, anh/chị có thể thực hiện lập hồ sơ mới và nộp lại cho cơ quan BHXH trên AMIS BHXH.

II.2 Lấy về kết quả xử lý hồ sơ

Sau khi ký nộp hồ sơ điện tử thành công sang cơ quan BHXH, để biết được hồ sơ đang được xử lý bởi bộ phận nào và lấy về kết quả xử lý hồ sơ, Anh/Chị chọn Xem kết quả xử lý.

Màn hình hiển thị kết quả chi tiết từng bước xử lý, tại đây Anh/Chị có thể theo dõi hồ sơ đang được xử lý đến bộ phận nào và trạng thái ra sao để có thể nắm bắt được tình trạng hồ sơ của đơn vị mình

Lưu ý: Trường hợp hệ thống BHXH bị lỗi, Anh/Chị vui lòng thực hiện lại sau ít phút.

Cập nhật 28/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang