1. Trang chủ
 2. Tôi muốn thêm mới một lao động vào thủ tục 605 thì làm như thế nào?

Tôi muốn thêm mới một lao động vào thủ tục 605 thì làm như thế nào?

Hướng dẫn thực hiện:

Nhấn Thêm mới lao động.

1. Thông tin cá nhân

Tại Thông tin cá nhân, anh/chị khai báo thông tin người lao động bằng cách:

 • Cách 1: Lấy thông tin người lao động từ BHXH

Với người lao động đã tham gia BHXH trước đó, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin tra cứu từ BHXH đối với những trường bắt buộc .

Để lấy thông tin tự động, anh/chị click vào Tra cứu từ BHXH -> nhập mã số BHXH -> nhấn Tra cứu -> nhấn Áp dụng.

 • Cách 2: Nhập trực tiếp thông tin người lao động
Trường thông tin Hướng dẫn điền
Họ tên Điền đầy đủ họ, chữ đệm và tên của người tham gia
Bộ phận/Phòng ban Chọn từ danh sách bộ phận/Phòng ban đã được thêm mới ở bước khởi tạo Cơ cấu tổ chức.
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu Nhập số CMND/CCCD/Hộ chiếu được cơ quan có thẩm quyền cấp (bao gồm cả trẻ em dưới 6 tuổi được cấp số định danh cá nhân).
Nơi cấp Chọn từ danh sách tỉnh, thành phố cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu.
Ngày cấp Nhập ngày cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu( ngày cấp được in trực tiếp trên CMND/CCCD/Hộ chiếu) theo kiểu hiển thị ngày/tháng/năm.
Kiểu hiển thị ngày sinh/Ngày sinh Chọn từ danh sách kiểu hiển thị ngày sinh phù hợp với thông tin ngày sinh trên Giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD/Hộ chiếu và điền tương ứng sang trường “Ngày sinh”
Ví dụ: Trên giấy khai sinh, ngày sinh là “Tháng 6 năm 1996” thì tại trường Kiểu hiển thị ngày sinh chọn “Tháng/Năm” và điền sang trường Ngày sinh là “06/1996”.
Quốc tịch Chọn quốc tịch như trong giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD/Hộ chiếu từ danh sách sẵn có.
Dân tộc Chọn dân tộc như trong giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD/Hộ chiếu từ danh sách sẵn có.
Vùng sinh sống Chọn vùng sinh sống từ danh sách sẵn có, nếu không thuộc các vùng sinh sống đó thì bỏ trống.
Số điện thoại Nhập số điện thoại của người tham gia hoặc số điện thoại để liên hệ với người tham gia.
Email Nhập địa chỉ Email của người tham gia hoặc địa chỉ hòm thư điện tử để có thể liên hệ với người tham gia.
Tên người giám hộ Nhập họ tên cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đối với người tham gia là trẻ em dưới 6 tuổi.
2. Địa chỉ khai sinh

Bước 1: Tại trường Địa chỉ, nhập đầy đủ địa chỉ tên xã (phường/thị trấn); huyện (quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) đã đăng ký khai sinh.

Bước 2: Nhấn nút Tab trên bàn phím , tự động các thông tin tại trường “Địa chỉ” sẽ hiển thị xuống các trường chi tiết: Tỉnh/TP trực thuộc TW, Quận/Huyện, Xã/Phường.

3. Địa chỉ nhận hồ sơ

-Trường hợp Địa chỉ nhận hồ sơ và địa chỉ khai sinh giống nhau thì tích chọn mục ” Nhập giống địa chỉ khai sinh”, phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin từ trường “Địa chỉ khai sinh” xuống trường “Địa chỉ nhận hồ sơ”.

-Trường hợp Địa chỉ nhận hồ sơ và địa chỉ khai sinh khác nhau thì cách nhập tương tự nhập trường “Địa chỉ khai sinh”.

Lưu ý: Trường hợp địa chỉ khai sinh không có đầy đủ các thành phần (Xã/Phường, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố) thì điền địa chỉ thường trú

4. Thông tin tham gia BHXH

5. Thông tin tham gia BHXH khác
 • Tỉnh đăng kí khám chữa bệnh: Chọn Tỉnh/Thành phố đăng kí khám chữa bệnh từ danh sách tỉnh thành sẵn có.
 • Bệnh viện: Chọn tên bệnh viện đăng kí khám chữa bệnh từ danh sách cơ sở khám chữa bệnh sẵn có.
 • Mã hộ gia đình: Điền mã số hộ gia đình chính là mã số BHXH của gia đình. Trường hợp không nhớ mã số hộ gia đình thì có thể tra cứu tại đây.
  Trường hợp người tham gia là chủ hộ gia đình: Tích chọn “” tại mục “Có phải chủ hộ hay không?
  Trường hợp người tham gia không phải là chủ hộ gia đình: Tích chọn “Không” tại mục “Có phải chủ hộ hay không?“.
  6. Thông tin gia đình và thành viên gia đình

Người lao động chưa có mã số BHXH hoặc có mã số BHXH nhưng không có sổ BHXH phải thực hiện khai báo Dữ liệu gia đình để cơ quan BHXH lấy căn cứ rà soát và đồng bộ thông tin mã số BHXH và số sổ BHXH của người lao động.

 • Các trường Mã hộ gia đình, Họ và tên chủ hộ, Số điện thoại, Địa chỉ trên giấy tờ: Nếu người tham gia là chủ hộ thì hệ thống sẽ tự động cập nhật từ tab Thông tin tham gia BHXH sang. Nếu người tham gia không phải là chủ hộ thì nhập lại các trường thông tin trên tương tự như hướng dẫn ở trên.
 • Loại giấy tờ: Chọn từ danh sách sẵn có loại giấy tờ người tham gia sử dụng làm căn cứ chứng minh các thông tin kê khai.
 • Số giấy tờ: Điền số của giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

Hoàn thành khai báo các thông tin.

Nhấn Lưu và đóng để hoàn thành khai báo người lao động

hoặc Lưu và thêm mới để hoàn thành và tiếp tục khai báo người lao động tiếp theo.

Hệ thống chuyển sang mà danh sách thông tin người lao động vừa được khai báo. Anh/chị chuyển sang bước Ký nộp hồ sơ.

Cập nhật 08/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang