1. Trang chủ
  2. Nếu đăng ký cấp Mã đơn vị lần đầu không thành công thì làm như thế nào?

Nếu đăng ký cấp Mã đơn vị lần đầu không thành công thì làm như thế nào?

I. Vấn đề gặp phải

Người dùng thực hiện đăng ký cấp Mã đơn vị lần đầu cho đơn vị không thành công.

II. Nguyên nhân và cách xử lý

Trường hợp khi đăng ký cấp Mã đơn vị không thành công, vui lòng kiểm tra lại những vấn đề sau:

1. Sai cơ quan BHXH quản lý

Đối với trường hợp này, Anh/Chị cần chọn đúng cơ quan BHXH quản lý theo địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Lưu ý:

Hiện tại BHXH Việt Nam chỉ hỗ trợ thực hiện đăng ký cấp mã đơn vị lần đầu bằng hnhf thức điện tử đối với các đơn vị thuộc quản lý của Cơ quan BHXH Thành phố Hà Nội.

Các đơn vị thuộc khu vực khác, vui lòng thực hiện nộp hồ sơ đăng ký mã đơn vị lần đầu theo thủ tục đăng ký mã đơn vị BHXH đã quy định.

2. Chưa có file đính kèm Giấy phép đăng ký kinh doanh

Đối với trường hợp này, Anh/Chị cần tải lên ảnh chụp giấy phép đăng ký kinh doanh.

3. Window firewall chưa được bật lên

Để kiểm tra kết nối với window firewall, thực hiện như sau:

Tìm kiếm Control Panel trên máy tính, chọn Windows Defender Firewall

Chọn Turn Windows Defender Firewall on or off

Click On để bật Window firewall lên.

Cập nhật 14/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang