1. Trang chủ
 2. Giải quyết chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe (201)

Giải quyết chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe (201)

Trường hợp áp dụng

Thủ tục 201 được thực hiện khi:

1. Đơn vị đề nghị giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động, bao gồm:

 • Bản thân ốm;
 • Con ốm;
 • Ốm dài ngày.

2. Đơn vị đề nghị giải quyết chế độ thai sản cho người lao động, bao gồm:

 • Khám thai;
 • Sẩy thai, nạo thai, thai chết lưu;
 • Biện pháp kế hoạch hóa gia đình;
 • Sinh con;
 • Con chết sau khi sinh;
 • Mẹ chết sau khi sinh;
 • Nuôi con;
 • Mang thai hộ;
 • Nhờ mang thai hộ;
 • Nam nghỉ việc khi vợ sinh;
 • Nam hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh.

3. Đơn vị đề nghị giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động, bao gồm:

 • Dưỡng sức ốm dài ngày, sau ốm khác;
 • Dưỡng sức sau phẫu thuật;
 • Dưỡng sức sau sinh từ 2 con trở lên, sau sinh phẫu thuật, sau sinh khác;
 • Dưỡng sức sau sẩy thai, nạo, hút thai;
 • Suy giảm khả năng lao động từ 15%-30%, từ 31%-51%, từ 51% trở lên.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Chọn kỳ kê khai và chọn thủ tục

1. Tại phân hệ Hồ sơ giấy, nhấn Lập hồ sơ.

2. Chọn thời gian cho kỳ kê khai -> chọn thủ tục 201 -> nhấn Thêm.

Bước 2: Thêm lao động vào thủ tục

Anh/Chị thêm hồ sơ điện tử của các thủ tục giải quyết chế độ BHXH (630; 630a,b,c) đã lập như sau:

 • Nhấn Chọn hồ sơ.
 • Tại màn hình danh sách các thủ tục, chọn kỳ đã lập hồ sơ điện tử -> tích chọn thủ tục cần lập hồ sơ giấy -> nhấn Tiếp tục.

Lưu ý: 

 • Các hồ sơ điện tử đã lập phải có trạng thái : chưa nộp, đang nộp, chờ kết quả.
 • Chỉ chọn 1 hồ sơ điện tử duy nhất vào thủ tục.

Sau khi thêm hồ sơ điện tử thành công vào thủ tục, các thông tin hồ sơ và thông tin người lao động sẽ được hệ thống tự động đưa vào các biểu mẫu theo ban hành của cơ quan BHXH. Để xem trước, nhấn Xem hồ sơ.

Bước 3: Kết xuất hồ sơ và nộp sang cơ quan BHXH

1. Tại màn hình danh sách lao động, chọn Kết xuất hồ sơ.

Có thể xuất hồ sơ dưới dạng pdf hoặc dưới dạng excel để chỉnh sửa sau đó nộp sang cơ quan BHXH.

2. Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ gửi về đơn vị thông tin số hồ sơ đã nộp.

Để tự theo dõi và cập nhật trạng thái hồ sơ, Anh/Chị điền thông tin hồ sơ tại cửa sổ bên dưới.

Cập nhật 11/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.