1. Trang chủ
  2. Đơn vị đã kích hoạt dịch vụ theo email nhưng thông tin sử dụng dịch vụ vẫn đang chờ kích hoạt

Đơn vị đã kích hoạt dịch vụ theo email nhưng thông tin sử dụng dịch vụ vẫn đang chờ kích hoạt

I. Nguyên nhân

Do khách hàng đăng ký dịch vụ nhưng email chứa mã kích hoạt gửi về chậm nên đã đăng ký lại nhiều lần và khi kích hoạt lại kích hoạt email của hồ sơ đăng ký đầu tiên nên trạng thái đăng ký không được cập nhật đúng.

II. Hướng dẫn thực hiện

Để kích hoạt dịch vụ thành công, Anh/Chị cần:

  1. Truy cập đúng email đã đăng ký nhận kết quả (email chứa mã kích hoạt) để kích hoạt dịch vụ.
  2. Chỉ đăng ký lại khi nhập sai email hoặc mã kích hoạt đã hết hạn sau 24h đăng ký.
    Anh/Chị có thể theo dõi lịch sử đăng ký dịch vụ như sau: Tại phân hệ Thiết lập -> chọn tab Thông tin sử dụng dịch vụ -> chọn Lịch sử đăng ký dịch vụ.
Cập nhật 24/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang