1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ Điều hành
  3. AMIS Ghi chép
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Tôi muốn chèn link vào nội dung ghi chép thì làm thế nào?

Tôi muốn chèn link vào nội dung ghi chép thì làm thế nào?

Để chèn link liên kết khi thực hiện soạn thảo nội dung chi tiết của ghi chép, anh/chị thực hiện như sau:

Trên giao diện soạn thảo nội dung chi tiết, đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn link, sau đó chọn biểu tượng trên thanh công cụ.

Nhập đường dẫn link vào ô Đường dẫn. Trên văn bản, nếu muốn hiển thị link bằng từ ngữ, nhập từ dùng để hiển thị vào ô Text.

Nhấn Lưu để hoàn tất việc chèn link.

Lưu ý: Trường hợp anh/chị không muốn chèn link (remove link đã chèn), thì nhấn chọn link đã liên kết, sau đó nhấn chọn biểu tượng để xóa link đã chèn.

Cập nhật 21/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận