1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ Điều hành
  3. AMIS Ghi chép
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Để đính kèm file vào nội dung ghi chép thì tôi phải làm thế nào?

Để đính kèm file vào nội dung ghi chép thì tôi phải làm thế nào?

Trong quá trình soạn thảo nội dung chi tiết của ghi chép, anh/chị có thể đính kèm tài liệu tham khảo vào nội dung ghi chép theo 1 trong 2 cách sau:

Dựa vào tầm quan trọng của các tài liệu đính kèm, có thể lựa chọn một trong hai cách đính kèm tài liệu sau:

Cách 1: Áp dụng trong trường hợp muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của tài liệu đính kèm

Trên màn hình soạn thảo nội dung chi tiết, đặt con trỏ chuột tại vị trí cần chèn tài liệu, sau đó chọn biểu tượng trên thanh công cụ.

Cách 2: Áp dụng trong trường hợp muốn cung cấp thêm thông tin tham khảo có nội dung liên quan đến ghi chép đang soạn thảo.

Tại giao diện soạn thảo nội dung chi tiết đối với một mục ghi chép, nhấn chức năng Chọn của phần thông tin Ghi chép đính kèm.

Chọn tài liệu đính kèm từ máy tính, nhấn Open.

Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ đính kèm các file có định dạng như *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.odt, *.ods, *.odp, *.ppt, *.pptx, *.7z, *.zip, *.rar, *.png, *.jpg, *.jpeg và file có độ lớn tối đa là 10 MB.

Cập nhật 21/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận