1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ Điều hành
  3. AMIS Ghi chép
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Tôi muốn chèn ảnh vào nội dung ghi chép thì làm thế nào?

Tôi muốn chèn ảnh vào nội dung ghi chép thì làm thế nào?

Để chèn ảnh khi thực hiện soạn thảo nội dung chi tiết của ghi chép, anh/chị thực hiện như sau:

Trên giao diện soạn thảo nội dung chi tiết, đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn ảnh, sau đó chọn biểu tượng trên thanh công cụ, sau đó chọn ảnh từ máy tính.

 

Cập nhật 21/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận