Thiết lập Tiêu chí quy hoạch

Giúp nhân sự khai báo và quản lý các tiêu chí quy hoạch cho từng vị trí công việc để phục vụ công tác quản lý cán bộ trong đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện

Khai báo danh mục Tiêu chí quy hoạch để người dùng chọn nhanh khi đánh giá nhân viên tại phân hệ Quy hoạch.

Vào phân hệ Thiết lập\Danh mục\Tiêu chí quy hoạch.

Tại đây, hiển thị Danh sách các Tiêu chí quy hoạch đã được tạo trên hệ thống.

Để thêm mới Tiêu chí quy hoạch, nhân sự nhấn Thêm tiêu chí quy hoạch.

Khai báo thông tin, sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

Cập nhật 21/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận