Khai báo đợt Quy hoạch

Giúp nhân sự khai báo và quản lý các đợt quy hoạch cán bộ trong đơn vị.

Hướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Quy hoạch.

Tại đây hiển thị Danh sách các đợt quy hoạch đã tạo trên hệ thống.

Để thêm mới đợt quy hoạch, nhân sự nhấn Thêm.

Khai báo Thông tin chung, Danh sách nhân viên trong đợt quy hoạch và Tài liệu đính kèm (nếu có).

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Cập nhật 21/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận