1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ Điều hành
  3. AMIS Công việc
  4. 2. Giao việc và Kiểm soát công việc
  5. Giám sát công việc
  6. Theo dõi các loại công việc cá nhân: Việc của tôi, Việc cần làm, Liên quan đến tôi,…

Theo dõi các loại công việc cá nhân: Việc của tôi, Việc cần làm, Liên quan đến tôi,…

Mục đích: Giúp người dùng có thể theo dõi thông tin các công việc của mình dựa trên các tiêu chí: Việc của tôi, Việc cần làm, Liên quan đến tôi, Việc chờ duyệt.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện phân hệ Việc của tôi, người dùng có thể theo dõi được các công việc như:

Tất cả công việc: Bao gồm các công việc tôi giao, các công việc giao cho tôi, các công việc liên quan đến tôi và các công việc có liên quan đến các công việc này theo mối quan hệ công việc cha – con.

Danh sách Tất cả công việc được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của ngày tạo công việc.

Việc cần làm: Bao gồm các công việc do tôi thực hiện đã quá hạn, đến hạn hôm nay, sắp đến hạn, chờ tôi duyệt và công việc cần giao.

Danh sách Việc cần làm được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của hạn hoàn thành công việc.

Việc giao cho tôi: Giúp quản lý được tất cả các công việc do người khác giao cho bạn.

Danh sách Việc giao cho tôi được sắp xếp theo Dự án, dự án tạo trước hiển thị trước, dự án tạo sau hiển thị sau.

Việc tôi giao: Giúp quản lý được tất cả các công việc bạn giao cho người khác thực hiện.

Danh sách Việc tôi giao được sắp xếp theo Dự án, dự án tạo trước hiển thị trước, dự án tạo sau hiển thị sau.

Việc liên quan đến tôi: Là các công việc bạn được chọn là người liên quan.

Danh sách Việc liên quan đến tôi được sắp xếp theo Dự án, dự án tạo trước hiển thị trước, dự án tạo sau hiển thị sau.

Việc chờ duyệt: Bao gồm các công việc bạn cần phê duyệt và các công việc bạn đã gửi phê duyệt.

Danh sách Việc chờ duyệt được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của hạn phê duyệt, hạn hoàn thành.

 

Cập nhật 01/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận