1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ Điều hành
  3. AMIS Ghi chép
  4. Hướng dẫn nghiệp vụ
  5. Phục hồi ghi chép trên cây mục lục từ các phiên bản trước đó

Phục hồi ghi chép trên cây mục lục từ các phiên bản trước đó

Cho phép người dùng phục hồi lại dữ liệu của phiên bản trước đó.

Để có thể phục hồi được dữ liệu thì sau mỗi lần cập nhật ghi chép, người dùng cần Đánh phiên bản cho lần cập nhật đó.

Lần sau, nếu người dùng muốn phục hồi lại dữ liệu của phiên bản trước đó thì nhấn vào Phục hồi phiên bản.

Sau đó chọn phiên bản muốn phục hồi.

Nhấn Lấy lại phiên bản để phục hồi nội dung ghi chép về nội dung trước đó.

Cập nhật 20/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận