1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ Điều hành
  3. AMIS Ghi chép
  4. Hướng dẫn nghiệp vụ
  5. Bình luận, đánh giá nội dung chi tiết của ghi chép

Bình luận, đánh giá nội dung chi tiết của ghi chép

Sau khi xem nội dung chi tiết của ghi chép, người xem có thể đưa ra những bình luận, góp ý về nội dung ghi chép theo 2 cách sau:

Trên giao diện AMIS Ghi chép, tại mục ghi chép nhập nội dung muốn đánh giá, bình luận.

Lưu ý: Khi có bình luận mới về nội dung ghi chép, chương trình sẽ tự động gửi thông báo cho người đã soạn thảo nội dung ghi chép.

Cập nhật 21/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận