Phân quyền Người dùng và Nhóm người dùng vào ứng dụng

Quản trị viên có thể phân quyền cho từng Người dùng vào ứng dụng hoặc phân quyền cùng lúc nhiều người dùng (Nhóm người dùng) vào ứng dụng giúp tiết kiệm thời gian.

Phân quyền từng Người dùng vào ứng dụng

Trên ứng dụng Hệ thống, chọn phân hệ Ứng dụng, sau đó chọn ứng dụng muốn thêm người dùng (tại đây lấy ví dụ thêm người dùng vào ứng dụng Tuyển dụng).

Tiếp đến chọn mục Người dùng, sau đó nhấn Thêm người dùng.

Tích chọn người dùng muốn thêm vào ứng dụng, sau đó nhấn Tiếp tục.

Chọn Vai trò quyền hạn của người dùng trong ứng dụng.

Lưu ý: Để có dữ liệu tại trường Vai trò này thì trước đó người dùng phải vào ứng dụng đó để tạo các vai trò quyền hạn trong ứng dụng.

Ví dụ: Ở đây là thêm người dùng vào ứng dụng Tuyển dụng. Người dùng phải vào ứng dụng Tuyển dụng, sau đó chọn phân hệ Thiết lập/Thiết lập chung/Vai trò để tạo các vai trò quyền hạn trong ứng dụng (Xem hướng dẫn cách tạo mới vai trò quyền hạn của ứng dụng Tuyển dụng tại đây).

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Phân quyền Nhóm người dùng vào ứng dụng

Chọn mục Nhóm, sau đó nhấn Thêm nhóm.

Chọn Nhóm người dùng và Vai trò quyền hạn của những người dùng trong nhóm đó.

Lưu ý: Nhóm người dùng là nhóm đã được tạo sẵn tại phân hệ Nhóm (xem hướng dẫn tạo Nhóm người dùng tại đây).

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Cập nhật 08/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.