Cài đặt ứng dụng dùng thử

Bạn có thể đăng ký dùng thử sản phẩm để trải nghiệm các tính năng trước khi chính thức đặt mua.

Có 2 cách để dùng thử ứng dụng:

  • Đăng ký dùng thử trên Website.
  • Đăng ký dùng thử trên Chợ ứng dụng.

Hướng dẫn chi tiết

Cách 1: Đăng ký dùng thử ứng dụng trên Website

Người dùng truy cập vào trang giới thiệu sản phẩm AMIS: https://amis.misa.vn/.

Chọn sản phẩm muốn dùng thử > Chọn Trải nghiệm miễn phí.

Chương trình hiển thị màn hình yêu cầu khai báo thông tin. Xảy ra 2 trường hợp:

  • Nếu người dùng đã có tài khoản MISA ID > Chọn Đăng nhập.
  • Nếu người dùng chưa có tài khoản MISA ID > Đăng ký và kích hoạt tài khoản. Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây.

Sau khi Đăng ký và kích hoạt tài khoản thành công, chương trình sẽ tự động đăng nhập tài khoản MISA AMIS, đồng thời hiển thị giao diện giới thiệu sản phẩm bạn đang muốn trải nghiệm > Nhấn Dùng ngay.

Cách 2: Đăng ký dùng thử ứng dụng trên Chợ ứng dụng

Người dùng có thể truy cập vào Chợ ứng dụng qua đường link: https://amisapp.misa.vn/market/

Tìm đến sản phẩm muốn dùng thử > Chọn Dùng ngay.

Bắt đầu dùng thử

Để bắt đầu sử dụng, bạn cần khai báo một số thông tin để MISA xác nhận và cài đặt phần mềm.

Nhấn Đồng ý để bắt đầu trải nghiệm sản phẩm.

Cập nhật 15/04/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng