Chia sẻ tin tuyển dụng

Cho phép người dùng đăng tin tuyển dụng lên các trang tuyển dụng và chia sẻ lên mạng xã hội, giúp tiếp cận được với nhiều ứng viên hơn.

Lưu ý: Những tin tuyển dụng ở trạng thái “Công khai” hoặc “Nội bộ” thì có thể đăng tin hoặc chia sẻ lê mạng xã hội.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ Tin tuyển dụng, tại dòng tin tuyển dụng muốn chia sẻ, người dùng nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Chia sẻ.

2. Hoặc tại phân hệ Tin tuyển dụng, nhấn vào tin tuyển dụng muốn chia sẻ để hiển thị giao diện “Chi tiết tin tuyển dụng”.

Tại mục “Ứng viên”, nhấn Chia sẻ.

3. Giao diện Chia sẻ tin hiển thị. Tại đây, nhân sự có thể:

Chia sẻ lên mạng xã hội

Giúp nhân sự có thể chia sẻ tin tuyển dụng lên facebook để tiếp cận được với nhiều ứng viên.

Tại giao diện “Chia sẻ tin”, nhấn vào biểu tượng Facebook, sau đó thực hiện Đăng tin lên Facebook.

Tin sau khi được đăng sẽ hiển thị lên facebook.

Lưu ý: Trường hợp nhân sự chưa đăng nhập facebook thì chương trình sẽ hiển thị giao diện để thực hiện đăng nhập tài khoản facebook muốn chia sẻ tin.

Đường dẫn tin tuyển dụng

Giúp nhân sự có thể sao chép đường dẫn tin tuyển dụng này để đăng tải lên các website tuyển dụng.

Nhân sự nhấn vào biểu tượng để sao chép đường dẫn và thực hiện đăng tin lên các website tuyển dụng.

Email nhận hồ sơ

“Email nhận hồ sơ” sẽ tự động sinh ra khi nhân sự tạo xong “Tin tuyển dụng” (mỗi tin tuyển dụng sẽ có địa chỉ email nhận hồ sơ riêng).

Email nhận hồ sơ dùng để ghi nhận ứng viên đó nộp hồ sơ từ tin tuyển dụng nào, để hệ thống tự động chuyển hồ sơ ứng viên đó vào tin tuyển dụng tương ứng trên ứng dụng AMIS Tuyển dụng.

Lưu ý: Nhân sự có thể sử dụng địa chỉ Email nhận hồ sơ trong trường hợp liên kết ứng dụng AMIS Tuyển dụng với các sàn tuyển dụng. Xem hướng dẫn liên kết với các sàn tuyển dụng tại đây.

Đường dẫn theo nguồn cụ thể

Khi chọn Nguồn, hệ thống sẽ tự động sinh một đường dẫn tương ứng với nguồn đã chọn (mỗi Nguồn sẽ có đường dẫn khác nhau).

Khi Ứng viên nhấn vào đường dẫn này để thực hiện ứng tuyển thì hệ thống sẽ tự động lấy lên nguồn ứng viên tương ứng.

Chia sẻ bằng QR code

Trên giao diện chia sẻ tin tuyển dụng, chọn lấy mã QR. HR có thể tải xuống mã này cho ứng viên quét để ứng tuyển nhanh chóng.

Cập nhật 27/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.