Cổng ứng viên (Hướng dẫn dành cho ứng viên)

Giúp ứng viên truy cập và theo dõi toàn bộ thông tin tuyển dụng trên Cổng ứng viên.

Hướng dẫn chi tiết

1. Nhận email từ nhà tuyển dụng

Sau khi ứng tuyển thành công, ứng viên sẽ nhận được email xác nhận từ nhà tuyển dụng. Trên nội dung email, ứng viên nhấn nút “Theo dõi quá trình tuyển dụng” để được chuyển sang Cổng ứng viên.

2. Đăng ký/đăng nhập và quản lý tài khoản

Để truy cập vào Cổng ứng viên, xảy ra 3 trường hợp:

  • Nếu ứng viên đã có tài khoản MISA ID: Vui lòng đăng nhập để được chuyển đến Cổng ứng viên.
  • Nếu ứng viên chưa có tài khoản MISA ID: Chương trình hiển thị giao diện đăng nhập. Anh chị chọn “Đăng ký” và làm theo hướng dẫn để tạo mới tài khoản. Hướng dẫn tạo tài khoản MISA ID xem tại đây.

  • Nếu CV của ứng viên đã bị xóa khỏi hệ thống tuyển dụng của doanh nghiệp hoặc có 1 ứng viên khác bị trùng thông tin: Chương trình hiển thị thông báo “Thông tin ứng viên không còn tồn tại. Vui lòng liên hệ với HR tuyển dụng để biết thêm chi tiết”.

Sau khi đăng nhập thành công vào Cổng ứng viên, anh chị có thể quản lý tài khoản trên Cổng ứng viên hoặc MISA ID.

Ứng viên nhấn vào ảnh đại diện để tùy chọn quản lý tài khoản trên Cổng ứng viên
Hoặc truy cập vào id.misa.vn để quản lý thông tin

3. Cập nhật hồ sơ

Trên giao diện Cổng ứng viên, anh chị chọn mục Hồ sơ của tôi > nhấn Cập nhật hồ sơ để hoàn thiện thông tin của mình.

Hồ sơ hiển thị trên Cổng ứng viên sẽ được đồng bộ với thông tin trên hệ thống của nhà tuyển dụng.

4. Theo dõi thông tin tuyển dụng

Toàn bộ thông tin tuyển dụng của ứng viên sẽ được lưu trữ, cập nhật liên tục, hợp nhất trên Cổng ứng viên.

Cổng ứng viên là nơi ứng viên được theo dõi toàn bộ quá trình tuyển dụng của mình tại doanh nghiệp. Tùy theo thiết lập của HR, ứng viên có thể theo dõi các thông tin như:

  • Thông tin chung của tin tuyển dụng mà ứng viên đã ứng tuyển.
  • Quy trình tuyển dụng: Là danh sách các vòng tuyển dụng của vị trí công việc mà bạn đang ứng tuyển. Chương trình sẽ cập nhật nội dung email trao đổi giữa HR – ứng viên và các file đính kèm (nếu có). Email gửi khi ứng viên đang ở vòng nào thì hiển thị tại vòng đó, được sắp xếp theo thứ tự từ mới đến cũ.
  • Xem thông tin, đánh giá về công ty đang ứng tuyển.

Lưu ý: Tính năng Bình luận và Hoạt động sẽ đáp ứng trong các phiên bản sau.

Cập nhật 13/10/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.