Báo cáo trên chi tiết từng tin

Để HR tiện đánh giá chất lượng của từng tin tuyển dụng, trong mỗi tin, chương trình đều tự động tổng hợp dữ liệu thành các loại báo cáo:

  • Tỷ lệ chuyển đổi ứng viên
  • Hiệu quả tuyển dụng
  • Nguồn ứng viên
  • Đánh giá ứng viên
  • Số lượng ứng viên theo thời gian
  • Ứng viên bị loại
  • Chi phí tuyển dụng

Cập nhật 22/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận