1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20 (Phát hành ngày 12/10/2023)
  4. Tính năng, tiện ích mới đã phát hành trong phiên bản R20 (Phát hành ngày 12/10/2023)

Tính năng, tiện ích mới đã phát hành trong phiên bản R20 (Phát hành ngày 12/10/2023)

1. Cho phép thêm nhiều loại bậc lương trong lịch sử lương của nhân viên

Giúp HR khai báo được nhiều loại bậc lương trong lịch sử lương của mỗi nhân viên để làm căn cứ tính toán đơn giá tiền lương từng loại.

Trước phiên bản R20: Khi thiết lập trường mở rộng, HR chỉ có thể thêm được 1 trường bậc lương duy nhất

Từ phiên bản R20 trở đi: HR truy cập vào phân hệ Thiết lập > Nhân viên > Thiết lập trường mở rộng, tại mục Lịch sử lương HR có thể thêm các trường mở rộng tự thêm hoặc lấy từ AMIS Thông tin nhân sự.

Các trường mở rộng tự thêm mới sẽ được đưa lần lượt vào phía cuối trong từng lịch sử lương của nhân viên, xảy ra 2 trường hợp:

  • Nếu là trường tự thêm: Được để trống, người dùng có thể tự do chỉnh sửa giá trị
  • Nếu là trường lấy từ AMIS Thông tin nhân sự: cho phép chỉnh sửa và đồng bộ 2 chiều ứng dụng

Đồng thời, AMIS Tiền lương sẽ tự động tạo các thành phần lương trong danh sách sử dụng tương ứng với từng trường mở rộng để tiện cho HR khi tính lương.

Xem hướng dẫn Thiết lập trường mở rộng trong lịch sử lương của nhân viên trên AMIS Thông tin nhân sự tại đây.

2. Cập nhật quy tắc hiển thị bảng lương tách theo địa điểm làm việc

Tại bảng lương tách theo địa điểm làm việc, với các thành phần lương có giá trị không phụ thuộc vào bảng chấm công thì chỉ hiển thị giá trị 1 lần tại 1 địa điểm, không bị tách dòng và lặp dòng khi lập bảng lương tổng hợp.

3. Cho phép xuất khẩu lịch sử lương trong hồ sơ nhân viên

Giúp HR xuất được lịch sử lương trong hồ sơ nhân viên để thuận tiện cho việc làm báo cáo và nhập khẩu cập nhật.

Trên giao diện Thiết lập > Nhân viên, khi HR nhấn “Xuất khẩu” thì có thể lựa chọn xuất khẩu Lịch sử lương và các cột thông tin cần xuất khẩu.

Anh chị có thể lựa chọn “Chỉ xuất khẩu lịch sử lương mới nhất” để phù hợp với nhu cầu.

Tính năng đáp ứng cả khi HR tích chọn nhân viên hoặc xuất khẩu trên toàn danh sách.

Cập nhật 12/10/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.