1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tại sao khoảng thời gian trên bảng chấm công và lịch sử lương của nhân viên có sự chênh lệch?

Tại sao khoảng thời gian trên bảng chấm công và lịch sử lương của nhân viên có sự chênh lệch?

Khi thêm mới bảng chấm công hoặc chuyển bảng chấm công từ AMIS Chấm công sang AMIS Tiền lương thì chương trình sẽ căn cứ vào lịch sử lương của nhân viên để tách dữ liệu chấm công thành các dòng thời gian khác nhau.

Khi đó, chương trình sẽ báo lỗi như sau:

Ví dụ minh họa: Nhân viên Trương Văn Giang có 2 lịch sử lương tương ứng với 2 giai đoạn: Thử việc từ ngày 20/07/2021 và chính thức từ ngày 20/09/2021 thì trên bảng chấm công tháng 9 (từ 01/09/2021 đến 31/09/2021) sẽ hiển thị thành 2 dòng thời gian là 01/09/2021 – 19/09/2021 và 20/09/2021 – 30/09/2021.

Tại lịch sử lương

Tại bảng chấm công

Tuy nhiên, có trường hợp khoảng thời gian trên bảng chấm công và lịch sử lương không khớp nhau, VD: Nhân viên có 2 lịch sử lương trong tháng nhưng tại bảng chấm công chỉ có 1 dòng. Việc này xảy ra khi HR chỉnh sửa lại lịch sử lương nhân viên (thêm/sửa/xóa) sau khi đã tạo bảng chấm công.

Để xử lý, anh/chị thực hiện như sau:

Tại bảng chấm công, loại bỏ nhân viên bị sai khỏi bảng rồi nhấn “Chọn nhân viên” để chọn lại vào bảng.

Khi đó, khoảng thời gian trên bảng chấm công sẽ được cập nhật lại theo đúng lịch sử lương của nhân viên.

Lưu ý: Trong trường hợp đã sử dụng bảng chấm công này để tính lương thì cần nhấn nút “Cập nhật” trên bảng lương để chương trình tính lại các khoản lương cho chính xác.

Cập nhật 25/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.