1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Với những nhân viên chuyển từ thử việc lên chính thức trong tháng thì có tính được lương theo từng giai đoạn hay không?

Với những nhân viên chuyển từ thử việc lên chính thức trong tháng thì có tính được lương theo từng giai đoạn hay không?

Nếu trong kỳ tính lương nhân viên chuyển từ thử việc lên chính thức thì anh/chị có thể tính lương và các khoản phụ cấp theo ngày công cho nhân viên bằng cách như sau:

Bước 1: Khai báo lịch sử lương cho nhân viên theo từng giai đoạn

  • Nếu công ty có sử dụng AMIS Thông tin nhân sự và kết nối với AMIS Tiền lương: khai báo lịch sử lương trong hồ sơ nhân viên tại ứng dụng Thông tin nhân sự
  • Nếu công ty chỉ sử dụng AMIS Tiền lương: khai báo trực tiếp lịch sử lương trên ứng dụng này

Tại đây, anh/chị tạo 2 lịch sử lương cho nhân viên tương ứng với từng giai đoạn thử việc và chính thức.

Trên AMIS Thông tin nhân sự

Trên AMIS Tiền lương

Bước 2: Tạo bảng chấm công tổng hợp

Tại phân hệ Dữ liệu tính lương\Chấm công: Khi tạo bảng chấm công hoặc nhận dữ liệu từ AMIS Chấm công chuyển sang, chương trình sẽ tự động tách công của nhân viên theo từng lịch sử lương, mỗi giai đoạn là 1 dòng tương ứng với thời gian thử việc và chính thức.

Ví dụ: Nhân viên Trương Văn Giang có 2 lịch sử lương tương ứng với 2 giai đoạn: Thử việc từ ngày 20/07/2021 và chính thức từ ngày 20/09/2021 thì trên bảng chấm công tháng 9 (từ 01/09/2021 đến 31/09/2021) sẽ hiển thị thành 2 dòng thời gian là 01/09/2021 – 19/09/2021 và 20/09/2021 – 30/09/2021.

Bước 3: Lập bảng lương

Khi tạo bảng lương, chương trình sẽ tự động tính các khoản lương ngày công hoặc phụ cấp theo ngày công từ số liệu đã tách trên bảng chấm công rồi cộng tổng lương tại từng giai đoạn lại với nhau.

Ví dụ: Khoản Lương ngày công của nhân viên Trương Văn Giang được tính theo công thức (Lương cơ bản*Tỷ lệ hưởng lương*Tổng công hưởng lương)/Số công chuẩn thì chương trình sẽ tự động tính bằng (9.000.000*0.85*15)/24 + (9.000.000*1*9)/24 = 8.156.250

 

Cập nhật 23/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.