1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18 (Phát hành ngày 07/09/2023)
  4. Cho phép tùy chọn không áp dụng các thông số mặc định về bảo hiểm – công đoàn

Cho phép tùy chọn không áp dụng các thông số mặc định về bảo hiểm – công đoàn

Giúp HR có thể tùy chọn không áp dụng các thông số mặc định về bảo hiểm – công đoàn trên chương trình trong trường hợp công ty không có quy định chung.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Thiết lập > Thông số mặc định > Thuế TNCN/Bảo hiểm – Công đoàn, HR có thể bỏ tích chọn các mục không áp dụng tại đơn vị.

Cập nhật 08/09/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.