Tạo phụ lục hợp đồng

Giúp HR tạo phụ lục hợp đồng để quy định về các nội dung sửa đổi, bổ sung so với hợp đồng gốc đã thỏa thuận với nhân viên.

Hướng dẫn chi tiết

Khi công ty có các quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung đã thỏa thuận với nhân viên trong hợp đồng, HR thực hiện tạo phụ lục hợp đồng để đính kèm vào hợp đồng gốc.

Có thể tạo phụ lục bằng các cách:

  • Thêm mới từng phụ lục cho từng hợp đồng
  • Sinh hàng loạt phụ lục cho nhiều hợp đồng
  • Nhập khẩu phụ lục hợp đồng

Thêm mới từng phụ lục

Sử dụng khi chỉ cần tạo phụ lục cho một hoặc một số ít hợp đồng và số lượng thông tin quản lý không quá nhiều.

Cách 1: Thao tác tại màn hình danh sách hợp đồng

Di chuột vào bản ghi hợp đồng muốn tạo phụ lục, nhấn biểu tượng và chọn “Sinh phụ lục hợp đồng”.

Cách 2: Thao tác tại màn hình xem chi tiết hợp đồng

Tại mục Phụ lục hợp đồng, nhấn Thêm.

Chương trình hiển thị giao diện Sinh phụ lục hợp đồng. Tại đây đã điền sẵn các thông tin lấy từ hợp đồng gốc sang, nếu thông tin nào có thay đổi thì sửa lại rồi lưu.

Sinh phụ lục cho nhiều hợp đồng

Sử dụng khi cần tạo phụ lục cho nhiều hợp đồng mà thông tin của các phụ lục là giống hệt nhau (VD: Công ty thay đổi mức Lương đóng BH từ 4.500.000đ lên 5.000.000đ cho toàn bộ công ty).

Tích chọn các hợp đồng cần sinh phụ lục và nhấn Sinh phụ lục hợp đồng.

Chương trình hiển thị giao diện tương tự khi sinh hợp đồng cho từng nhân viên.

Riêng với trường Số phụ lục thì chỉ cần nhập số phục lục của hợp đồng đầu tiên trong danh sách đã chọn, sau đó chương trình sẽ tự động sinh số tăng dần cho các hợp đồng tiếp theo. VD: Tạo phụ lục cho 3 hợp đồng, số phụ lục của hợp đồng 1 là PLHD-MISA/2022/124 thì số phụ lục của nhân viên 2, 3 sẽ lần lượt là PLHD-MISA/2022/125 và PLHD-MISA/2022/126.

Nhập khẩu phụ lục

Sử dụng khi đã có sẵn file Excel danh sách phụ lục hợp đồng trên máy hoặc cần khai báo phụ lục cho nhiều hợp đồng cùng lúc mà thông tin mỗi phụ lục không giống nhau.

Nhấn biểu tượng  cạnh nút Thêm và chọn Nhập khẩu. Chọn tiếp Phụ lục hợp đồng.

Ngoài ra, nếu muốn nhập khẩu danh sách các khoản phụ cấp trong phụ lục thì chọn Phụ cấp theo phụ lục.

Xem hướng dẫn chi tiết luồng nhập khẩu dữ liệu tại đây.

Cập nhật 11/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.