1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ
  3. Quản lý hợp đồng
  4. Thêm tệp đính kèm hàng loạt trên hợp đồng
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo vai trò
  3. Nhân sự
  4. Quản lý hợp đồng
  5. Thêm tệp đính kèm hàng loạt trên hợp đồng

Thêm tệp đính kèm hàng loạt trên hợp đồng

Giúp HR tải lên tệp đính kèm (bản mềm hợp đồng, phụ lục hợp đồng) cho nhiều hợp đồng cùng lúc để không phải mất công vào từng bản ghi khai báo.

Hướng dẫn chi tiết

Tại màn hình danh sách hợp đồng đồng, nhấn vào biểu tượng  và chọn Thêm tệp đính kèm hàng loạt.

Tiếp tục lựa chọn thêm tệp đính kèm cho Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng.

Hiển thị giao diện để chọn tệp tải lên.

Nhấn Chọn tệp → mở giao diện chọn tệp từ thiết bị, tại đây chọn các tài liệu muốn tải lên.

Lưu ý: Cần đặt tên tệp là Số hợp đồng (hoặc Số phụ lục nếu tải tệp đính kèm cho phụ lục) để chương trình nhận diện được tệp đính kèm là của hợp đồng/phụ lục nào.

Sau khi tải tệp lên, chương trình sẽ kiểm tra tên tệp đã chính xác hay chưa. Nếu như tồn tại tệp không hợp lệ thì sẽ có chú thích để cập nhật lại cho đúng.

Có thể nhấn vào tên tệp để sửa lại cho chính xác hoặc xóa tệp đi.

Sau khi hoàn tất tải lên, các tệp này sẽ được ghi nhận vào trường Tệp đính kèm trong từng hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

Cập nhật 08/03/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.