Chấm dứt hợp đồng

Giúp HR chấm dứt hiệu lực của hợp đồng khi nhân viên nghỉ việc, bị sa thải, kết thúc thời gian làm việc theo hợp đồng với công ty,…

Hướng dẫn chi tiết

Khi nhân viên nghỉ việc, bị sa thải, kết thúc thời gian làm việc theo hợp đồng lao động đã thỏa thuận với công ty,… HR thực hiện chấm dứt hợp đồng để chuyển trạng thái của hợp đồng từ Có hiệu lực sang Hết hiệu lực.

Có thể chấm dứt hợp đồng bằng các cách:

  • Chấm dứt hợp đồng cho từng nhân viên
  • Chấm dứt hợp đồng cho hàng loạt nhân viên cùng lúc

Chấm dứt hợp đồng cho từng nhân viên

Di chuột vào bản ghi hợp đồng muốn chấm dứt, nhấn vào biểu tượng  và chọn Chấm dứt hợp đồng.

Có thể cập nhật lại Ngày hết hạn của hợp đồng để chính xác với thời điểm mà nhân viên kết thúc quá trình làm việc hoặc giữ nguyên ngày hết hạn.

Sau khi chấm dứt, hợp đồng sẽ được chuyển trạng thái thành Hết hiệu lực.

Chấm dứt hợp đồng cho hàng loạt nhân viên

Tích chọn các hợp đồng trên danh sách và nhấn nút Chấm dứt hợp đồng.

Ngoài ra, để chấm dứt hợp đồng nhanh cho tất cả các hợp đồng hiển thị trên danh sách mà không phải mất công tích chọn, có thể sử dụng chức năng Chấm dứt hợp đồng tại biểu tượng trên màn hình danh sách.

Cập nhật 26/02/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.