Quản lý hợp đồng

Giúp HR quản lý danh sách hợp đồng đã khai báo và tìm kiếm, tra cứu hợp đồng dễ dàng khi cần thực hiện các nghiệp vụ nhân sự liên quan.

Hướng dẫn chi tiết

Theo dõi danh sách hợp đồng

Tại phân hệ Hợp đồng, hiển thị danh sách các hợp đồng đã khai báo.

Có thể theo dõi hợp đồng theo 2 chế độ: Danh sách hoặc Chi tiết. Để chuyển chế độ xem, chọn biểu tượng

  • Dạng danh sách: giúp xem được một cách khái quát danh sách hợp đồng và thông tin cơ bản của mỗi hợp đồng.

Để tùy chỉnh các cột hiển thị trên danh sách, chọn biểu tượng . Tại đây có thể tích chọn cột muốn hiển thị và thay đổi thứ tự sắp xếp các cột.

  • Dạng chi tiết: giúp xem được hợp đồng chi tiết của từng nhân viên nhanh chóng bằng cách kết hợp cả danh sách hợp đồng và thông tin chi tiết trên cùng 1 màn hình.

Tìm kiếm hợp đồng

Tình huống 1: Muốn tìm kiếm 1 hợp đồng cụ thể, đã xác định từ trước

Gõ số hợp đồng, mã nhân viên, họ tên,… vào ô tìm kiếm.

Tình huống 2: Muốn lọc ra danh sách hợp đồng của nhân viên theo từng cơ cấu tổ chức

Chọn đơn vị cần xem hợp đồng tại thanh lọc cơ cấu tổ chức (Lưu ý: người dùng được phân quyền tại cơ cấu nào thì tại đây sẽ hiển thị những cơ cấu đó).

Nếu muốn xem cả hợp đồng của nhân viên có đơn vị công tác tại những cơ cấu đã ngừng theo dõi thì tích chọn “Hiển thị cơ cấu tổ chức đã ngừng theo dõi”.

Tình huống 3: Muốn lọc ra danh sách hợp đồng thỏa mãn một hoặc một số tiêu chí nhất định  (VD: Vị trí công việc là Nhân viên kinh doanh, Loại hợp đồng là Thử việc, Ngày hết hạn là Tháng này,…)

Tại góc trái màn hình, có thể lựa chọn các bộ lọc nhanh như Hợp đồng đang có hiệu lực, Hợp đồng hết hiệu lực, Hết hạn tháng này,… Ngoài ra, nếu muốn lọc theo tiêu chí khác thì nhấn vào biểu tượng  rồi khai báo điều kiện lọc.

Sau khi lọc, có thể lưu lại bộ lọc để sử dụng nhanh lần sau bằng cách nhấn Lưu.

Xem chi tiết hợp đồng

Nhấn vào từng hợp đồng trên danh sách để xem thông tin chi tiết.

Cập nhật 11/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.