1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27 (Phát hành ngày 22/02/2024)
  4. Bổ sung các trạng thái tham gia bảo hiểm trong hồ sơ nhân viên và đồng bộ với AMIS BHXH

Bổ sung các trạng thái tham gia bảo hiểm trong hồ sơ nhân viên và đồng bộ với AMIS BHXH

Từ phiên bản R27, các trạng thái tham gia bảo hiểm trong hồ sơ nhân viên sẽ được đồng bộ với AMIS BHXH.

Trường hợp trạng thái/tính chất lao động trên Hồ sơ nhân viên có thay đổi, chương trình sẽ tự động cập nhật trạng thái tham gia bảo hiểm.

Cụ thể như sau:

Trạng thái/Tính chất lao động tương ứng Trạng thái tham gia BHXH Tính đóng bảo hiểm trên tiền lương
Không tự động cập nhật Không tham gia Không tính đóng
Đang tham gia Có tính đóng
Nghỉ thai sản Đang nghỉ thai sản Không tính đóng
Không tự động cập nhật Đang nghỉ ốm
Đang nghỉ không lương
Đã nghỉ việc Đã nghỉ việc
Cập nhật 27/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.