1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Làm thế nào để theo dõi các bước xử lý quy trình?

Làm thế nào để theo dõi các bước xử lý quy trình?

Sau khi gửi lượt chạy, anh/chị có thể theo dõi trạng thái xử lý để nắm được quy mình chạy đang thực hiện đến đâu, nhắc nhở thực hiện nếu cần thiết.

Để theo dõi tình trạng thực hiện quy trình, anh/chị vào chi tiết lượt chạy xem tại mục Các bước thực hiện.

Ngoài ra, anh/chị có thể xem toàn bộ nhật ký hoạt động và bình luận trong mục Hoạt động.

Hướng dẫn chi tiết anh/chị vui lòng xem tại đây.

Cập nhật 31/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan