1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Làm thế nào để chạy một quy trình?

Làm thế nào để chạy một quy trình?

Khi có nhu cầu chạy quy trình theo quy định, anh/chị thực hiện Khởi tạo quy trình sau đó gửi cho các bước thực hiện xử lý quy trình theo thiết lập sẵn.

Khởi tạo quy trình Yêu cầu mang tài sản ra/vào công ty

Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây.

Cập nhật 31/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan