Đăng ký tham gia đào tạo online miễn phí

Để khách hàng sử dụng phần mềm dễ dàng và tối ưu hơn, MISA cung cấp khóa đào tạo online miễn phí. Khách hàng có thể đăng ký ngay trên giao diện phần mềm AMIS Quy trình.

Hướng dẫn đăng ký

Trên giao diện phần mềm anh/chị vào mục tiện ích, chọn Tham gia đào tạo miễn phí, điền các thông tin cần thiết và gửi form đăng ký nhanh chóng.

Cập nhật 29/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan