Bổ sung phân hệ Báo cáo

Quản lý có thể xem các báo cáo để nắm được hiệu suất sử dụng của phòng họp từ đó đưa ra những giải pháp điều chỉnh hợp lý.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện AMIS Phòng họp, nhấn vào phân hệ Báo cáo.

Xem hướng dẫn chi tiết phân hệ Báo cáo,  tại đây.

Cập nhật 09/10/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.