1. Trang chủ
  2. Quản lý người dùng

Quản lý người dùng

Lưu ý: Tính năng chỉ đáp ứng cho người dùng có vai trò là Quản trị hệ thống và Quản trị ứng dụng.

Quản lý người dùng trên AMIS Nhân viên giúp quản trị viên nắm được danh sách nhân viên đang được phép sử dụng ứng dụng và thêm/xóa người dùng ứng dụng, đồng bộ với AMIS Hệ thống.

Hướng dẫn chi tiết

Quản lý danh sách người dùng

Phân hệ Quản lý người dùng hiển thị danh sách những người đang được phân quyền vào dùng ứng dụng AMIS Nhân viên ở trạng thái Đang hoạt động và Chờ xác nhận.

Quản trị viên có thể sử dụng các tiện ích để theo dõi danh sách người dùng như:

  • Tìm kiếm người dùng
  • Lọc danh sách theo vai trò
  • Sắp xếp cột theo thứ tự A → Z
  • Di chuột đến dòng thông tin để sửa, xóa
  • Tích chọn để xóa hàng loạt

Thêm người dùng

Để phân quyền cho nhân viên vào sử dụng ứng dụng AMIS Nhân viên, anh chị nhấn “Thêm” và thực hiện:

  • Bước 1: Chọn người dùng. Anh chị có thể tìm kiếm nhanh nhân viên cần thêm, sắp xếp theo thứ tự A → Z hoặc xem theo cơ cấu tổ chức.

  • Bước 2: Chọn vai trò. Chương trình mặc định 2 vai trò là Quản trị ứng dụng và người dùng ứng dụng. Anh chị lựa chọn vai trò phù hợp cho người dùng mới cần thêm.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành thao tác.

Cập nhật 12/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận