1. Trang chủ
  2. Đồng phục
  3. Đăng ký cấp phát đồng phục

Đăng ký cấp phát đồng phục

Giúp nhân viên theo dõi danh sách các đợt cấp phát đồng phục và đăng ký thông tin đồng phục.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện ứng dụng AMIS Nhân viên, anh chị vào phân hệ Đồng phục để tiến hành đăng ký cấp phát theo đợt mà HR đã gửi yêu cầu.

Nhân viên cần đăng ký trong thời gian cho phép, với định mức quy định (nếu có) và có thể chủ động theo dõi được tình trạng cấp phát.

Cập nhật 11/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?