1. Trang chủ
  2. Ủy quyền cho cấp dưới xử lý công việc

Ủy quyền cho cấp dưới xử lý công việc

Trong một số trường hợp quản lý có thể ủy quyền cho một người khác (thư ký, trợ lý,…) thực hiện giao việc cho nhân viên thuộc phạm vi quản lý của mình.

Quản lý ủy quyền cho người khác

Trên giao diện Tổng quan AMIS Công việc > Chọn Thiết lập chung để thêm người được ủy quyền. Sau đó chọn các dự án cần ủy quyền và khoảng thời gian ủy quyền cụ thể.

Giao việc với vai trò người ủy quyền

Người được ủy quyền sẽ nhận được thông báo, nhấn vào thông báo đó để hiển thị Dự án/nhóm được ủy quyền xử lý.

Lưu ý: Quyền của người được ủy quyền trong Dự án/Nhóm:

  • Nếu trước đó, người được ủy quyền đã thuộc Dự án/Nhóm, thì sau khi được ủy quyền, không thay đổi quyền của người đó.
  • Nếu người được ủy quyền chưa thuộc Dự án/Nhóm, thì sau khi được ủy quyền, sẽ được mặc định thêm vào Dự án/Nhóm với vai trò Thành viên.

Khi giao việc thì trên giao diện “Chi tiết công việc”, Người được ủy quyền có thể chỉnh sửa lại thông tin người giao việc là người ủy quyền cho mình trong dự án đó.

Quản lý cũng dễ dàng theo dõi được nhân viên cấp dưới xử lý công việc trong dự án/nhóm đó.

Xem thêm các nội dung cùng chủ đề:

Cập nhật 12/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.