1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R68 - Ngày phát hành 8/3/2024
  6. Tùy chọn thời gian xem danh sách công việc sắp đến hạn trên Widget “Danh sách công việc cần làm”

Tùy chọn thời gian xem danh sách công việc sắp đến hạn trên Widget “Danh sách công việc cần làm”

Để người dùng nhanh chóng nắm bắt được các công việc cần thực hiện, chương trình cho phép tùy chọn thời gian xem danh sách công việc sắp đến hạn trên widget “Danh sách công việc cần làm”.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R68: Widget “Danh sách công việc cần làm” cho phép xem công việc cần thực hiện trong 7 ngày tới.

Từ phiên bản R68 trở đi: cho phép tùy chọn thời gian xem danh sách công việc cần làm.

Cập nhật 25/03/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.